Årsmöte 2011

Måndagen den 25 april höll Jändelsällskapet årsmöte i Jämjö församlingshem.
 Trots den soliga eftermiddagen var ett 50-tal personer på plats till sällskapets stora glädje.

 


Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna och
 förklarade årsmötet öppnat


Sekreterare i Harry Martinsonsällskapet Rune Liljenrud betonade
 vikten av att litterära sällskap samarbetar.
 Besök deras hemsida här>>>!


Karin Hartler läste sin nyskrivna dikt "I Ragnar Jändels anda"


Inget årsmöte utan den skönsjungande Harmonikören


Birger Holmberg berättade och visade bilder från Hallarum
 förr i tiden. Ingvar Gustavsson föreläste om sällskapets
 årsskrift Jändeliana II.
Foto: Jörgen Walter