Jämjödagen 2010

 

Bengt Grönblad och Karl-Erik Karlsson bredvid "Jändelstatyn" visar stolt upp årsbok 2010, Jändeliana. Jändelsällskapet deltog under Jämjödagen och sålde böcker och hade ett boklotteri. Årsboken som i år har blivit försenad kommer att skickas ut till medlemmarna under vecka 21.