Sommaren 2010
 


Jändelsällskapets ordförande Bengt Grönblad hälsade alla
 välkomna


Lokalhistorikern Ingvar Gustavsson presenterade "Jändelfakta"
 ur en aldrig sinande brunn

Onsdagen den 7 juli var det berättarfest i Jändelstugan. Vädret var underbart och besökarna lyssnade intresserat på Ingvar Gustavsson som berättade om hur Jändelsällskapets årsbok "Jändeliana" kom till. Kvällen avslutades med fika i den soliga delen av trädgården. Här kan ni läsa mer om årets "Berättarfest"!

På besök i Branthalla

Tack för ett oförglömligt besök! Foto: Jörgen Walter