Sommaren 2012

Sommaren för Jändelsällskapet inleddes med jämjödagen den 26 maj då vi hade bokförsäljning samt ett boklotteri. Under juni månad lades ny torv på taket på Jändelstugan. Minnesstenen tvättades och texten fylldes i, trädgårdsmöblerna renoverades och målades. Avslutningsvis fick huset ny lasyr.
 

 


Ordförande Bengt Grönblad under JämjödagenUlf Ungerbäck och Karl-Erik Karlsson la dit den nya torven
 


 


Mer torv anländerBertil Hansson rengjorde och målade Jändelstenen


Huset tvättades med Yes och skurborstar


Den allt mer närmande syrenen tuktadesFoto: Jörgen Walter