Så gick det till…


  
Ur Blekinge Läns Tidning måndagen den 16 november 1964 Hela artikeln finns här!


 

   Smålandstidningen 1988
Minnesstenen till Ragnar Jändel restes med inskriptionen: Här föddes Ragnar Jändel 13 april 1895.
 
 

BLT, 880415
 
 

 

 
Efter mycket hårt arbete och planerande avslutade man med att lägga trappstenen på plats.  
Nuvarande ordförande i Jändelsällskapet Bengt Grönblad höll invigningstalet.  

Loggbok över Jändelstugan

Stugan torde vara från senare del av 1700-talet och varit bränneri vid kusten innan den flyttades till Långamon /enligt ”Den trånga porten” av Ragnar Jändel).

 Omkr.-1875 inköpte Ragnar Jändels föräldrar stugan för 60 riksdaler.

1906 kunde modern (då änka) ej behålla stugan av ekonomiska skäl.

1910 återköpte hon stugan för 50 kr, vilka hon erhöll från släkting i U.S.A.

1920-talet tog kommunen stugan som ersättning för erhållen fattighjälp.

1935 Föll stugan ihop.

1967 Inköpte Jämjö Arbetarkommun tomten.

1970 Invigdes födelseplatsen.

1975 Restes minnesstenen.

1985 Startade en studiecirkel i ABF Jämjös regi om Ragnar Jändel där bl a födelsehemmet, ”Jändelstugan” upptogs.

1988 Bildades Jändelsällskapet.

1992 Tillsattes en byggnadskommité bestående av: Bengt Grönblad, Eric Hansson, Sven-Erik Svensson och Karl-Erik Karlsson.

1993 Rekonstruerades stugan genom att styrelsen genomförde arbetskvällar samt att sponsorerna nedlade ett förtjänstfullt arbete. 19 november överlämnade sponsorerna stugan till sällskapet. ABF Jämjö, Länsantikvarie, BPA Bygg, Sydkraft, Träbolaget AB, Skandiakonsult, Skanska, Jämjö Träindustri, Bröderna Flygares Måleri HB, Tryck & Reklam i Karlskrona AB.

1994 I juni invigdes stugan för sitt ändamål ab kommunalrådet Sigurdh R Pettersson, Karlskrona.

1995 Minneskonsert (Ragnar Jändel 100 år) i Jämjö kyrka den 17 april. Sång av Roger Pontare, tonsatta av Ronny Olsson.

1997 I juli detta år sattes en kopparplatta till minne av Ragnar Jändel på modern Kristinas gravplats. Karlskrona kommuns kulturarbetsstipendium.

2000 På Stockholms slott sjöng hovsångare Laila Andersson sju dikter av Ragnar Jändel, "Havets klockor", tonsatta av Dag Lundin (cd skiva finns)

2004 Fick Jändelsällskapet Regionstipendium på 10.000 kr.

2006 Avtäcktes Ragnar Jändels byst i Jämjö Skjutsstations trädgård med utsikt mot sitt barndomshem.

Historien slutar inte med detta. Jändelsällskapet fortsätter sitt arbete med att hålla legenden Jändel vid liv och kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.