JändelSällskapet

Du är välkommen som medlem!

Ring gärna:

Ordförande: Bengt Grönblad 0738-631 638
Sekreterare: Dan Persson 0455-509 04
Skattmästare: Jörgen Walter 0766-289 579


Årsavgift:

100:- Fullbetalande
25:- Familjemedlem
150:- Organisation

Avgiften sätts in på Swedbank bankgiro: 725-3107. Skriv avsändare (namn och postadress) mottagare Ragnar Jändelsällskapet. Vid frågor skicka e-post till: b.gronblad@telia.com alt. bynpanatet@telia.com.