JändelSällskapet

Ragnars fotoalbum

Ragnar Jändel föddes i Jämjö i östra Blekinge den 13 april 1895, levde fram till den 6 maj 1939. Han växte upp under mycket fattiga förhållanden som kom att prägla hans diktning och känsla för samhörigheten med samhällets olycksbarn.


Läs tidnigsutklipp om stugan, jändelsällskapet och mer: